Český žánr na přelomu 19. a 20. století

instituce, obec
Středočeská galerie, Praha