Výtvarná práce

strana, autor textu, název, podnázev
-, Ce-tung Mao, Z rozhovoru o literatuře a umění,
1-, Antonín Pelc, Naše sochařství věrno slavné tradici,
2-, Stanislav Kovář, Z varšavského zápisníku, Dokončení z minulého čísla
2-, Ludvík Kuba, Miloš Jiránek, ..., Co řekli o umění,
2-, Vladimír Diviš, Krajská galerie Vysočiny v Jihlavě,
3-, , Podmínky soutěže na získání skizz výtvarných děl ze života soudruha Klementa Gottwalda,
3-, , Soutěžní podmínky na návrh pomníku Klementa Gottwalda v Gottwaldově,
3-, František Nečásek, Veliký úkol našeho výtvarného umění, Projev tajemníka ÚV KSČ františka Nečáska
4-4, Josef Raban, Přehlídka práce Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze,
4-5, Miroslav Lamač, Září lidem jako světlo, Několik poznámek k osobnosti a dílu Vincenta van Gogha
5-, , Zpráva výboru Svazu architektů,
5-, , Výtvarníci pozor,
5-, , Cranachovy oslavy zahájeny,
5-, , Polské putovní výstavy,
5-, , Čínská fotografie v Kalkutě,
5-, , Musy nemlčí,
5-, , Francouzské umění v Ermitáži,
5-, , Výstava sovětského umění v Berlíně,
5-, , Osm našich výtvarníků v Bukurešti,
5-, , Lidové Polsko očima našich malířů,
5-, , Středisko Štursa odpovídá,
5-, , Ještě k výstavě IV. střediska v Praze,
5-, , Přehled výtvarných výstav v republice,
6-, Jiří Hadlač, Umělecká tvořivost v armádě,
6-, Vladimír Diviš, Výstava raného díla národního umělce Maxe Švabinského v Kroměříži,