Karel Boháček

osoba, narození
Boháček Karel 4. 8. 1886