Hodnoty Kubištova díla

osoba, narození
Kubišta Bohumil 21. 8. 1884