Prosba (Nedokončený dřevoryt)

instituce, obec, signatura, poznámka
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice), G-10.416, název Oběšenec; neznačeno; zkušební tisk; rozměry 24,6 x 15,8 cm; technika: dřevořez. Přírůstkové číslo 62/1973; datum koupě: 30. 4. 1973; předchozí (zakoupeno z): Kniha, Karlova 16, Praha 1-Staré Město
Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny), GG 641, pod názvem Oběšený, 245 x 155 mm, akvizice 1967
Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové), G 1529, neznačeno (dole tištěný popis)
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary), G 3532, název Prosba (Sv. Šebestián); japan; 278 x 192 mm
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o., Ostrava (Ostrava-město), Gr 7219,
Galerie Zdeněk Sklenář, _, ,
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město), C 13601, Název: Modlitba muže. Zkušební otisky na obou stranách papíru.
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha, K 296, ze sbírky Jiřího a Běly Kolářových
Národní galerie v Praze, Praha, R 150 109, R 29 770, R 44 484, R 179 746, 4 exempláře; R 150 109 - signováno vpravo dole v tisku - K.; R 29 770 a R 44 848 - název Nedokončený dřevoryt, otisk z původního dřevorytu, Album Veraikonu 1919-1920
Památník národního písemnictví, Praha, 15/67-3947 (fond A. Sáňka), Postava muže, nedat., nedokončený dřevoryt, 481 x 319 mm, v. grafické desky 244 mm, š. grafické desky 154 mm, nesignováno, Album Veraikon 1919-1920, rok akvizice 1967
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice), R 2154, název: Muž se sepjatýma rukama; vd..225 mm, sd..157 mm, v..280 mm, s..195 mm; sign.: nesignováno, na rubu dodatečně neautorská signatura
soukromá sbírka, _, , soukromá sbírka Rotter, Vídeň, v současnosti deponát v Österreichische Galerie Belvedere, Lg 1428
Uměleckoprůmyslové museum, Praha, inv. č. g - 89 - A, Album Veraikonu 1919-1920, 480 x 320 mm. Název Nedokončený dřevoryt, otisk z původního dřevorytu, zařazen pod pořadovým číslem 9.
Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice), G 997, Název: Sv. Šebestián. Otisk z původního dřevorytu, Album Veraikonu 1919-1920.