České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek

obraz
rok vydání, název (podnázev), strana
1908   Vlastní podobizna v haveloku, s. obálka
1908   Krajina, s. nestr.