České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek

instituce, obec
Kodiak print Zlín, Zlín (Zlín)