České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek