České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie v Praze

instituce, obec
Moravské tiskařské závody, n.p., Olomouc (Olomouc)