České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie v Praze

instituce, obec
Krajská galerie v Olomouci, Olomouc (Olomouc)