České moderní malířství a sochařství

instituce, obec
Grafia, n.p., Gottwaldov (Zlín)