České umění první poloviny dvacátého století

osoba, narození
Mikuláštík Tomáš 21. 12. 1948