Malířský a sochařský portrét

instituce, obec
Severografia, n.p., Litoměřice (Litoměřice)