Výtvarná kultura

strana, autor textu, název, podnázev
-, , Pražské výstavy červen-červenec, Kronika
-, , Ze zpráv předsednictva na zasedání Ústředního výboru Svazu českých výtvarných umělců 5. července 1979, Kronika
-, , Ze zprávy Svazu českých výtvarných umělců a Českého fondu výtvarných umění o současném stavu práce s mladou výtvarnou generací a péče o její ideový a umělecký růst, Kronika
-, ČTK - Česká tisková kancelář, O kultuře a armádě, Kronika
-, , Přehled významných realizací za rok 1977, Kronika
-, , Jubilea,
-, ČTK - Česká tisková kancelář, Přehled výstav - Jihočeský kraj, Zprávy z krajů
-, Jan Skolka, Západočeská galerie Plzeň, Zprávy z krajů
-, Zdenka Čepeláková, Karlovy Vary, Zprávy z krajů
-, Zlata Huttová, Galerie výtvarného umění v Chebu, Zprávy z krajů
-, Jiří Dolejš, Litoměřice - Galerie výtvarného umění, Zprávy z krajů
-, Jindřich Roubíček, Okresní galerie výtvarného umění Náchod, Zprávy z krajů
-, ČTK - Česká tisková kancelář, Severomoravský kraj, Zprávy z krajů
-, ToM, Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Zprávy z krajů
-, Zora Rusinová, Výstava bratislavské SŠUP, Zprávy z krajů
-, Zora Rusinová, Individuální výstava národního umělce Jozefa Kollára, Zprávy z krajů
-, Zora Rusinová, Individuální výstava zasloužilého umělce Jozefa Šturdíka, Zprávy z krajů
-, Zora Rusinová, Výstava Jana Koniarka, Zprávy z krajů
-, Zora Rusinová, Individuální výstava Ernesta Zmetáka, Zprávy z krajů
-, Zora Rusinová, Individuální výstava Viktora Hulíka, Zprávy z krajů
-, Zora Rusinová, Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte, Zprávy z krajů
-, Zora Rusinová, Jubilejní výstava Ester Šimerové-Martinčekové, Zprávy z krajů
-, Zora Rusinová, Individuální výstava Stanislava Baľka, Zprávy z krajů
-, , Sovětský svaz, Zprávy ze zahraničí
-, Vlastimil Vinter, H. F., NDR, Zprávy ze zahraničí
-, Vlastimil Vinter, Bulharsko, Zprávy ze zahraničí
-, Ivo Kořán, Polsko, Zprávy ze zahraničí
-, JM, Kuba, Zprávy ze zahraničí
-, Simeona Hošková, Francie, Zprávy ze zahraničí
-, Hana Zámocká, Švýcarsko, Zprávy ze zahraničí
-, ČTK - Česká tisková kancelář, Belgie, Zprávy ze zahraničí
-, -mn- (Akord), Kanada, Zprávy ze zahraničí
-, Pavla Drdácká, KF, USA, Zprávy ze zahraničí
-, Olga Ambrožová, jv, ..., Publikace o výtvarném umění,
-, , Došlo po uzávěrce, Výroční ceny Svazu...
1-11, Blanka Stehlíková, Co přinesli čeští ilustrátoři dětem,
12-18, Jaroslav Slavík, Výstava Josefa Čapka,
19-22, Vladimír Fiala, Mladá garda země sovětů,
23-26, A. Kantor, Hledání obrazu,
27-33, Zdenek Janči, VII. mezinárodní bienále plakátu ve Varšavě,
34-35, Miroslav Kudrna, Nad dílem Istvána Kisse,
37-41, Milan Vašíček, Radomír Kolář, Z ateliérů
42-45, Jiří Karbaš, Sochař Miloš Zet, Z ateliérů
46-49, Zdeněk Kostka, Štefan Malatinec, Z ateliérů
50-52, Simeona Hošková, Blanka Velová, Tvorba mladých autorů
53-54, Pavla Drdácká, Skleněné plastiky Mariana Karla, Tvorba mladých autorů
55-55, Jan Baleka, Výstava s dětskou tematikou, Kaleidoskop
55-57, Jaroslav Rataj, 180. výročí založení Akademie výtvarných umění v Praze, Kaleidoskop
57-57, Josefa Sedláčková, K dílu Vladimíra Drápala, Kaleidoskop
58-59, Jiří Karbaš, K restaurování Špillarových nástěnných maleb ve Smetanově síni Obecního domu, Kaleidoskop
59-60, Eva Matyášová, Sovětská publikace o umění amatérů, Kaleidoskop
60-61, Eva Pazderová, Sochař neprávem opomíjený, Kaleidoskop
61-62, Jiřina Hockeová, K devadesátinám Pravoslava Kotíka, Kaleidoskop
62-63, Helena Štochlová, Malíř anonymního světa, Kaleidoskop
63-64, Josef Krása, Výstava Parléřové a krásný sloh v Kolíně nad Rýnem, Kaleidoskop