Z Invalidovny

autor: Josef Sudek
rok: 1922-27
typ dokumentu: fotografie
jazyk: