Franz Hloch

osoba, narození
Zatloukal Pavel 27. 10. 1948