Petr Jedlička

osoba, narození, poznámka
Halla Zdeněk 1. 3. 1962,