Výstava obrazů Antonína Hudečka z Podkarpatské Rusi − Topičův salon

periodikum
název (podnázev), rok vydání, číslo, ročník, ISSN
Právo lidu, 1930/01/19, 17, 39,