Výstava obrazů Antonína Hudečka z Podkarpatské Rusi − Topičův salon

autorská
termín, název výstavy, místo konání
1930/01/04 - 1930/01/26   Antonín Hudeček: Výstava obrazů z Podkarpatské Rusi, Topičův salon (1918-1936), Praha