Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary