Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary

osoba, narození
Vávra Jiří