Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary

instituce, obec
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)