Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary

kolektivní
termín, název výstavy, místo konání
1985/04/13 - 1985/12/31   Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)