Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií

osoba, narození
Hejdová Dagmar 18. 10. 1920
Hlušička Jiří 24. 4. 1929
Otáhal Otakar 15. 9. 1931
Pelikán Jaroslav 21. 4. 1937
Plánka Michal 8. 2. 1917
Přibil Vladimír 19. 3. 1945
Šich Stanislav 14. 1. 1928