Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií

klíčové slovo
malba
plastika