Malá obrazárna ticha

instituce, obec
Česká typografie, a.s., Praha