Pavel Horák

autorská
termín, název výstavy, místo konání
1968/04/05 - 1968/05/07   Pavel Horák, Nuovo Carpine, Řím (Roma)