We're Not Going to Create Monuments. On Books, Magazines and Intensity. Interview with Ivan Mečl

autor textu: Jiří Ptáček, Ivan Mečl
strana: 375-382
rok vydání: 2011
typ dokumentu: podřazený dokument
počet stran: 8
počet reprodukcí: 9 b
jazyk: anglický
nadřazený dokument: Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012,