Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1)

instituce, obec
Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Centa, spol. s r.o., Brno (Brno-město)