Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1)

skupina
Tvrdošíjní