Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1)

osoba, narození
Bydžovská Lenka 13. 12. 1956
Lahoda Vojtěch 30. 7. 1955
Nešlehová Mahulena 29. 6. 1944
Platovská Marie 25. 12. 1951
Švácha Rostislav 16. 1. 1952