Slovanské hradiště

autor: Jaroslav Panuška
rok: nedatováno
typ dokumentu: obraz
rozměry: 297 x 395