Jiří Kolář

osoba, narození
Armutidisová Irena 18. 7. 1956
Hamplová Hovorková Hana 28. 6. 1951