Jiří Kolář

instituce, obec
Východočeská tiskárna, spol. s r. o., Pardubice (Pardubice)