Grafičanka

osoba, narození
Dostál Dušan 22. 7. 1950
Hucek Miroslav 18. 11. 1934
Chochola Václav 30. 1. 1923