Vlastní podobizna

osoba, narození
Jiránek Miloš 19. 11. 1875