Kovárna v Troji

autor: Miloš Jiránek
rok: 1900
typ dokumentu: obraz
jazyk:
rozměry: 890 x 660