Poledne na horách, 1933

osoba, narození
Švabinský Max 17. 9. 1873