Almanach Slovanské epopeje

instituce, obec
Galerie kritiků, Praha