zemský hodnostář - obor osoby

osoba, narození
Ronovec Čeněk III. z Lipé,
Ronovec Pertolt I. z Lipé,
Valdštejn Adam, 1569