výtvarník a režisér animovaného a kresleného filmu