Fotograf. Časopis pro fotografii a vizuální kulturu

poznámka:
vyšel poprvé v září 2002; vznikla prestižní, nekomerční, ideologicky nezatížená tribuna, která české umělecké scéně dříve chyběla