Johana Černá

* 2. 3. 1987, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
malířka, výtvarná výchova a pedagogika

 

národnost: česká
pohlaví: žena

heslo:
Johana Černá se věnuje malbě již od dětského věku. Od prvních kreseb do současnosti lze vysledovat kontinuitu charakteristických prvků, které určují rozsah a záběr jejího výtvarného projevu. Kresebnou konstrukci obrazu vyplňuje promalovanými modelovanými a čistými plochami. Vytváří osobní symboliku, kterou zapojuje do civilních výjevů, které i přes svou obyčejnost díky bezostyšně volené barevnosti v konečném důsledku působí výrazem „magického sur-realismu“. V několika posledních letech se posunula od hrubých pastózních povrchů k precizní hladké malbě, kdy jsou některé akryly na první pohled snadno zaměnitelné s olejem.
Denisa Bytelová, sam83.cz, 2013/01

poznámka:
Johana Černá se věnuje převážně malbě. Pracuje s ní i v obrazových denících, kde ji doplňují koláže a kresby. Děj a význam obrazu formuje specifickou vlastní symbolikou a barevností. Velkou část její práce tvoří portréty, obvykle rodiny a nejbližších přátel. Reálné motivy obklopuje výraznou imaginací podpořenou nečekanými symboly. S malbou pracuje i mimo plátno. Mezi tyto práce patří straka na šperkovnici nebo sestry s matkou na matrjoškách. Kresby a koláže jsou souběžnou prací vedle náročných maleb. Imaginativní situace jsou v nich pouze naznačené. V případě srovnání skici a samotného obrazu, zůstávají v námětu vždy jednotné. V poslední době se odchýlila od bezostyšné barevnosti k úspornějším škálám, které potvrzují portréty ještě nenarozeného dítěte.

Denisa Bytelová