Josef Červený

* 8. 2. 1854, Nymburk (Nymburk), Česká republika (Czech Republic)
7. 7. 1914, Nymburk (Nymburk), Česká republika (Czech Republic)
stavitel

 

pohlaví: muž

heslo:
Pocházel ze stavitelské rodiny. Vystudoval reálku v Kolíně a Praze a odbornou stavitelskou školu v Mnichově. Působil v Nymburce, kde navrhl a realizoval mnoho staveb. V r. 1891 rozšířil školní budovu na místě bývalého kláštera o nové křídlo s nárožní věží. Podle vlastního projektu realizoval stavbu školy Na Spálence, nedaleko od ní navrhl budovu okresního sirotčince. Podílel se také na rekonstrukci městského opevnění a v r. 1897 upravil kapli sv. Jana Nepomuckého. - V l. 1902-1906 byl starostou Nymburka. Zasloužil se mj. o založení zdejší reálky a výstavbu její nové budovy. Za přínos městu mu bylo v r. 1909 uděleno čestné občanství.
Vlček, Pavel. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Vyd. 1. Praha : Academia, 2004, s. 127.
Sto let pod střechou: budova nymburského gymnázia 1907-2007. Nymburk : Vega-L, 2007, s. 12.
zdroj - www.svkkl.cz