Jan Černý

* 1460, Praha,
1530,
lékař

 

pohlaví: muž

poznámka:
IČ - hka0078607
* 1456 - www.prostejov.cz
Johannes Niger de Praha
Byl bratrem biskupa Jednoty bratrské Lukáše Pražského. Když dosáhl titulu bakaláře, začal studovat lékařství. Pacienti k němu přicházeli nebo byli dováženi zdaleka.
Léčil také členy pernštejnského roku. Roku 1500 přišel do Prostějova, kde pokračoval v lékařské praxi ve zdejší nemocnici – špitále a v ”líkařském domě”, kde byli léčeni
Prostějov tehdy patřil mezi přední bratrské obce na Moravě. Jan Černý tu zastával i funkci duchovního. Roku 1513 odešel do Litomyšle a tam se opět věnoval lékařské praxi.
Roku 1519 byl opět poslán z Čech do Prostějova, aby se tu ujal vedení léčebného domu a tuto funkci zde vykonával až do své smrti.
Z jeho prací jsou známy zejména tyto spisy lékařského charakteru: ”Spis o nemocech morních, kterak se mají lidé chovati před tím i po tom času” (1496). Byl to první lékařský spis napsaný česky, velmi vyhledávaný a byl vydán v devíti vydáních.
Nejvýznamnějším dílem Jana Černého je Kniha lékařská, kteráž slove Herbář nebo Zelinář, velmi poučná a užitečná. Dílo vyšlo v Norimberku roku 1517. V české literatuře je to první tištěný herbář mezi vytištěnými herbáři v Evropě. V tomto Herbáři se Černý zmiňuje také o flóře na ”hanácké hoře” Kosíř. Knihu doplnil pojednáním O vodách pálených. V Herbáři je popis léčivých bylin, abecedně seřazených, je doprovázen schematickými někdy primitivními obrázky.
zdroj – www.prostejov.cz