...2/2 19.století Český mistr z počátku druhé pol. 19. stol.