Milan Norbert Badal

* 15. 8. 1956, Opočno (Rychnov nad Kněžnou), Česká republika (Czech Republic)
humorista, katolický kněz, spisovatel, básník

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Po gymnáziu studoval na Filozofické fakultě UK v Praze obor knihovnictví, absolvoval též teologické provinční studium. Později tajně vstoupil do dominikánského řádu, kde přijal řeholní jméno Norbert, studoval teologii a byl vysvěcen na kněze. Od 15. 8. 1980 do konce r. 1988 byl knihovníkem ve Státní vědecké knihovně, odboru pedagogické literatury.
Poté působil mj. jako poradce místopředsedy parlamentu a šéfredaktor Katolického týdeníku v Praze. V letech 1985-1989 editoval teologický dočasník Sursum, stál u zrodu nakladatelství Petrov. V duchovní správě působil v letech 1995-1996 v pražské akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora coby farní vikář. V letech 1996-2003 působil coby šéfredaktor v Katolickém týdeníku. V současné době je asignován do pražského dominikánského konventu u sv. Jiljí, ale žije mimo klášter, v duchovní správě působí jako výpomocný duchovní na Starém Brně. Spolupracuje s nakladatelstvím Sursum a je přispivatelem křestanského internetového magazínu Christnet. V současné době také působí jako místopředseda Rady České televize a poradce královéhradeckého biskupa Dominika Duky pro mediální záležitosti. Je autorem několika humoristických knížek, několik jeho humoristických textů lze číst v rubrice "Zpoza křa" na Christnetu. Z jeho díla připomínáme např. Desatero nepovídek, 1991, Apokryfy pro kočku, 1996.
REOS SVKHK, 2013/07/06