Čech

 

pohlaví: muž

poznámka:
štábní kapitán
1950 pracovník Ministerstva národní obrany