Vladimír Herbert Čech

* 27. 7. 1920, Černé Voděrady (Praha-východ), Česká republika (Czech Republic)

 

pohlaví: muž

poznámka:
ČECH Vladimír, prof, PhDr., CSc.- sociolog, psycholog, teoretik
řízení - 27. 7. 1920 Voděrady, okr. Kostelec n. Č. lesy, ženatý (1950). m.
Věra, roz. Benešová, l syn.
NYNÍ majitel a ved. firmy pro psychodiagnostiku a sociální vztahy,
Plzeň. ST FF UK, sociologie, psychologie, Praha 50. KRÉDO Práceje
společný jmenovatel a podmínka všeho lidského života ve společnosti.
(G. Friedmann). ZÁJMY souč. svět. román, turistika, cyklistika.
P 46 vybud. a vedl 1. čs. lab. pro podn. sociologii a psychol. ve Škod.
závodech. 50-51 ved. odd. odb. školení Čs. záv. těžk. stroj. Praha,
64-67 vedl společenskovědní odbor na min. školství a kult. Praha,
68 ved. kat., později odd. ekonomiky a řízení na VŠSE Plzeň. 85-90
prof. konzult. oboru ek. a říz. tamtéž. 90 zal. poradenskou a
terapeutickou instituci Psychoprojekt v Plzni. Ž za 2. sv. války člen odboj.
hnutí
proti fašismu. POL 68 bylo mu zruš. členství v KSČ. 89 - čestný předs.
plzeňské pobočky Masarykovy čes. sociolog. spol. V medaile Za zásl.
v boji proti fašismu, vyzn. a čest. uzn. za činnost ve školství aj. D
práce hl. v sociologii průmyslu a podniku, v sociologii profesí (zaměření
na inženýry), v interdisciplinárních oblastech systémového inženýrství,
teorie řízení a racionalizace práce. Zahr. spolupráce s Verlag moderne
Industrie, München, pob. Zurickau. Výsledky věd. prácejsou obsaženy
v řadě výzk. zpráv Škodových závodů. Knižní publ.: 70 Člověk v
průmyslovém podniku, 70 Inženýři v průmyslovém podniku, 70
Racionalizace jako společenský jev, 87 Sociologické aspekty intenzifikace
výroby aj. Odb. stati publ. v Sociol. čas. ČSAV 69, 70, 73 atd., skripta.
Přírodní prostředí a mezilidské vztahy, Základy managementu, AJAK
Plzeň, 91. 93 aj. B 68 J. Kolář: Sociologie podniku, 71 S. Widerszpil
a kol.: Sociologie v závodě - závěr, 76 J. Kohout: Sociál. analýza a
řízení soc. podniku, 80 J. Pichňa: Sociol. probl. povolania aj.
SA, PA Raisova 29, 320 07 Plzeň, tel. 019/27 55 57.
zdroj – Kdo je kdo