Emilie Balátová

* 1. 11. 1926, Zábřeh (Šumperk), Chorvatsko (Croatia)
botanika, profesor

 

poznámka:
1951-52 profesorka na gymnasiu v Bohumíně, 1952 na Vyšší zdravotní škole v Bratislavě,
1953-56 pracovnice Výzkumného ústavu krmivářského ČSAZV v Brně.
Geobotanické laboratoře ČSAV a Ústavu experimentální fytotechniky.(vše v Brně)